Cennik

Systemy ustalania honorarium:

 

GODZINOWY

Wysokość wynagrodzenia określona jest na podstawie liczby godzin przepracowanych przez pracownika Kancelarii. Stawka za godzinę pracy wynosi 200 zł netto. 

ZA WYKONANĄ USŁUGĘ

Wysokość wynagrodzenia określana jest indywidualnie za wykonaną usługę,

ZRYCZAŁTOWANY

Wysokość wynagrodzenia jest stała i określona stawką miesięczną (preferowany przy świadczeniu stałej obsługi prawnej),

Z PREMIĄ ZA SUKCES (SUCCESS FEE)

W przypadku spraw skomplikowanych i czasochłonnych elementem wynagrodzenia może być premia za wynik sprawy.

ZA PORADĘ ONLINE:

Koszt udzielenia porady prawnej online wynosi od 163 zł + VAT, koszt sporządzenia projektu pisma lub umowy w formie elektronicznej od 163 zł + VAT. Ostateczna wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od zakresu usługi, rodzaju, stopnia trudności oraz wartości konkretnej sprawy.

 

 „Efekt skali”

Zlecenie stałej obsługi prawnej lub pakietu spraw do prowadzenia pozwala znacznie obniżyć koszty zastępstwa prawnego w poszczególnych sprawach.