Porady On-line

„Efekt Przyspieszenia”

W świecie stale przyspieszającego życia codziennego i związanego z tym ciągłego braku czasu staramy się wychodzić naprzeciw Państwa potrzebom oferując możliwość uzyskania porady prawnej z zakresu usług świadczonych przez Kancelarię bez konieczności osobistej wizyty. Istnieje również możliwość umówienia w drodze wymiany poczty elektronicznej - spotkania mającego na celu zlecenie Kancelarii zastępstwa prawnego w sprawie sądowej lub negocjacjach.

 

W celu uzyskania usługi prawnej przez internet należy podjąć następujące działania:

 

1.  Wysłanie emaila z opisem problemu prawnego, wskazaniem danych kontaktowych i zatwierdzeniem Regulaminu na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

W treści maila należy wskazać dane kontaktowe (w przypadku osoby fizycznej: imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy; w przypadku spółki lub osoby prowadzącej działalność gospodarczą oprócz w/w danych osoby kontaktującej się z Kancelarią, w celu wystawienia faktury na firmę należy także podać oznaczenie firmy i siedzibę, NIP, REGON i KRS). Osoba kontaktująca się z Kancelarią zamieszcza także w treści maila wskazaną poniżej formułę potwierdzenia zapoznania się z Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną przez Kancelarię Radcy Prawnego EFEKT:

Oświadczam, że ja ………………………….……………….. (imię i nazwisko) zapoznałem/ zapoznałam się z Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną przez Kancelarię Radcy Prawnego EFEKT i akceptuję go w całości.

 

Regulamin można odczytać i pobrać poprzez kliknięcie na link zamieszczony poniżej

 

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Radcy Prawnego EFEKT

 

Proszę pamiętać o tym by przekazywane przez Państwa informacje zawierały jak najwięcej szczegółów dotyczących danej sprawy. Przesyłane pytania nie muszą zawierać tożsamości osób biorących udział w sprawie, nazwy firm, instytucji ani nazwy miejscowości gdzie dana sprawa ma miejsce, ale powinny dotyczyć opisanego, konkretnego stanu faktycznego i mieć charakter jak najmniej ogólnikowy. W załącznikach można zamieścić skany (w formacie jpg) dokumentów istotnych dla sprawy lub stanowiące przedmiot opinii.    

 

2.  Odczytanie informacji zwrotnej (wysłanej do Państwa do 48 godzin od odebrania w/w maila z zapytaniem), zawierającej wycenę usługi, prognozowany termin wykonania usługi oraz numer konta Kancelarii.

W przypadku konieczności uzupełnienia informacji zawartych w opisie problemu prawnego wycena, wraz ze wskazaniem terminu wykonania zlecenia zostaną przesłane po uzupełnieniu w/w informacji,

 

3.  Przesłanie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , emaila zawierającego akceptację oferty Kancelarii (pkt.2) i  wpłata  pełnego honorarium określonego w wycenie usługi, na numer konta podany w w/w informacji zwrotnej.

Umowa zostaje zawarta w momencie uznania rachunku bankowego Kancelarii całością opłaty wskazanej w wycenie usługi.

 

4. Odebranie emaila zawierającego zleconą poradę prawną (w formie opinii, wzoru umowy lub pisma procesowego), oraz skan faktury. 

Po zaksięgowaniu wpłaty, w terminie wskazanym w w/w informacji zwrotnej otrzymają Państwo sporządzoną poradę prawną, pismo lub opinię prawną oraz skan faktury za wykonaną usługę. Wraz z odpowiedzią otrzymują Państwo także kontakt do prawnika, który udzieli wszelkich wyjaśnień dotyczących przekazanego problemu (w takiej sytuacji prosimy o kontakt do 14  dni od otrzymania odpowiedzi).

 

5. Odebranie listu poleconego zawierającego fakturę.

Fakturę prześlemy na wskazany w emailu adres w ciągu 7 dni od daty otrzymania wpłaty z tytułu umowy.

UWAGA: Brak w emailu Oświadczenia o akceptacji Regulaminu wg. zamieszczonej formuły lub brak danych kontaktowych zleceniodawcy uniemożliwi rozpatrzenie zlecenia.

 

Jeżeli potrzebują Państwo porady lub konsultacji prawnej, a jednocześnie z różnych powodów trudno jest Państwu dotrzeć do Kancelarii (bo np. podróż służbowa, małe dziecko lub choroba uniemożliwiają taką wizytę) warto pomyśleć o skorzystaniu z programu SKYPE. Od początku działania Kancelarii wykorzystuję go do komunikacji z klientami. Słyszymy się, widzimy razem analizujemy dokumenty (najlepiej wcześniej przesłane emailem). Jedynie kawę / herbatę będą Państwo musieli zrobić samemu :-)

 

Przed skorzystaniem z tej formy kontaktu należy jednak pamiętać o kilku zasadach. Kontakt w tej formie odbywa się wyłącznie w godzinach pracy Kancelarii (od godz. 9.00 - 17.00), od poniedziałku do piątku, zaś warunkiem uzyskania informacji prawnej za pośrednictwem komunikatora internetowego jest:

1) wcześniejsze uiszczenie zryczałtowanej opłaty w wysokości 50 zł + VAT (61,50 zł) na następujący rachunek bankowy Kancelarii: Bank Pekao SA O/Gdańsk nr: 28 1240 5471 1111 0010 4823 3579

2) przyjęcie do wiadomości, że konsultacja prawna zamówiona w ramach uiszczonej opłaty nie może przekroczyć 1 godziny zegarowej (uiszczenie z góry podwójnej opłaty pozwala na jej przedłużenie maksymalnie do 2 godzin),

3) przesłanie potwierdzenia uiszczenia wpłaty mailem na konto Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ,

4) poinformowanie pracownika Biura o dokonanej wpłacie i uzgodnienie z nim terminu i godziny uzyskania informacji prawnej za pośrednictwem komunikatora SKYPE,

5) wybranie połączenia z pomieszczenia, które nie jest miejscem publicznym i pozwoli na zachowanie poufnego charakteru rozmowy (Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wywołane w następstwie nie spełnienia tego warunku przez klienta).

Po spełnieniu powyższych warunków należy nacisnąć zielony przycisk i oczekiwać na połączenie lub wybrać w programie SKYPE kontakt: kancelaria.efekt

SKYPE